Σκοπός

 

Καταστατικός σκοπός της Ε.Ε.Π είναι η αντιμετώπιση θεμάτων θεωρίας και πράξης του Ποινικού Δικαίου, ειδικότερα δε η συμβολή στην εξύψωση του δικανικού λόγου και η θεραπεία των αναγκών του δικανικού βήματος.Η Ε.Ε.Π αριθμεί σήμερα 400 μέλη σε πανελλήνια κλίμακα, στην πλειονότητά τους δικηγόροι-ποινικολόγοι.Στις τάξεις της Ένωσης ανήκουν επίσης εισαγγελείς, δικαστές και πανεπιστημιακοί.

Για την επιδίωξη των σκοπών της η ΕΕΠ διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις (διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια και συνέδρια) για επίκαιρα θέματα με πρακτικό και θεωρητικό ενδιαφέρον και επιμελείται την δημοσίευση εισηγήσεων, μελετών και άρθρων των μελών της.

Η ΕΕΠ παρακολουθεί συστηματικά την νομοθεσία και την νομολογία καθώς και την νομοπαρασκευή και παρεμβαίνει με προτάσεις και παρατηρήσεις που αποβλέπουν στην βελτίωση της ποιότητας της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Στους βασικούς στόχους της ΕΕΠ ανήκει η υποστήριξη των νέων ποινικολόγων που διακρίνονται για το ήθος και την συμβολή τους στην προαγωγή της ποινικής επιστήμης και πρακτικής. Για τον σκοπόν αυτόν έχουν θεσμοθετηθεί βραβεία στη μνήμη των Δημητρίου Μπαμπάκου και Κωνσταντίνου Τσιριμώκου που απονέμονται σε περιοδική βάση σε νέους ποινικολόγους.

Η ΕΕΠ έχει καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με άλλες επιστημονικές ενώσεις στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή με στόχο την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και την αμοιβαία αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας.

Η ΕΕΠ πιστεύει ότι η ραγδαία μεταβαλλόμενη ελληνική και διεθνής πραγματικότητα επιβάλλει την διαρκή και συστηματική σύμπραξη των ποινικολόγων με στόχο την υπεράσπιση των ατομικών ελευθεριών και την αποτελεσματική προστασία των πολιτών απέναντι σε κάθε είδους υπερβάσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Για να επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube πατήστε εδώ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ
Εμμανουήλ Μπενάκη 24, 106 78 Αθήνα, Τηλ. 210 3820125, Fax: 210 3820112, e-mail: hcba@otenet.gr

HELLENIC CRIMINAL BAR ASSOCIATION
24 Emmanouil Mpenaki str. , 106 78 Athens Greece, Tel. 210 3820125, Fax: 210 3820112, e-mail: hcba@otenet.gr